środa, 15 października 2014

Dębina (Eichwalde)

Dębina (Eichwalde) to wieś położona w gminie Nowy Staw w powiecie malborskim w województwie pomorskim, na obszarze Wielkich Żuław Malborskich. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1341 roku. Przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim nadał Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Heinrich Dusemer von Arfberg w 1351 r.
Układ przestrzenny wsi: ulicowo-placowa.
Pierwotna funkcja: wieś kmieca.
Zachował się w dużym stopniu krajobraz kulturowy wsi, w tym układ przestrzenny i rozkład dróg. Drewniana zabudowa w większości pochodzi z XIX w., a nieliczna murowana - z początku XX w. Niestety nie zachował się dom podcieniowy...

Literatura:
1) Bogna Lipińska, Żuławy Wiślane - ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu, Stowarzyszenie Żuławy, Nowy Dwór Gdański 2011.
2) Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce (http://holland.org.pl/).
3) Plan odnowy miejscowości Dębina Wieś na lata 2010-2017. Załącznik do Uchwały Nr 414/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 25 marca 2010 roku.

*   *   *

Budynek mieszkalny wolnostojący z początku XIX w. Pierwotnie drewniany, obecnie omurowany. z gankiem dekorowanym łuskowym oszalowaniem. Budynek stanowi część zagrody, do której należy także obora i stodoła z przełomu XIX/XX w.

*   *   *

Żuławy Wiślane, jako członek Stowarzyszenia Kochamy Żuławy, miały przyjemność uczestniczyć w świętowaniu pierwszej rocznicy powstania stowarzyszenia w gospodarstwie agroturystycznym Rancho w Dębinie.

Fot. Wiesław Wlizło


2 komentarze: