sobota, 25 listopada 2017

Miłocin - 24.11.2017 - fotorelacja z wernisażu moich fotografii pt. "Wielokulturowość Żuław w kontekście obrzędowości"

W piątek 24 listopada 2017 r. w domu podcieniowym w Miłocinie odbył się wernisaż moich fotografii pt. "Wielokulturowość Żuław w kontekście obrzędowości". Poniższa fotorelacja jest mojego autorstwa, za wyjątkiem ostatniego zdjęcia na którym jestem.

Wśród gości byli przedstawiciele gminy Cedry Wielkie - Wójt Gminy Janusz Goliński, Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska, sołtys wsi Miłocin Grzegorz Nec, sołtys wsi Leszkowy Henryk Leszkowski oraz księża parafii położonych w obrębie gminy Cedry Wielkie - ks. kanonik Janusz Mathea dziekan Dekanatu Żuławy Steblewskie i proboszcz parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Giemlicach, ks. kanonik Zbigniew Kerlin proboszcz parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ks. Leszek Laskowski proboszcz parafii p.w. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich.

Prelekcję pt. "Niematerialne dziedzictwo kulturowe na Żuławach" wygłosiła Aleksandra Paprot-Wielopolska, z wykształcenia etnolog i kulturoznawca, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli we wczorajszym wydarzeniu.

Dziękuję Łukaszowi Żarnie, dyrektorowi Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, za zaproszenie do współpracy i profesjonalną organizację wydarzenia.

Dziękuję Aleksandrze Paprot-Wielopolskiej za to, że zechciała wzbogacić wernisaż o interesującą prelekcję, wprowadzającą zebranych w tematykę obrzędowości.

Wystawa znajduje się w domu podcieniowym w Miłocinie, Miłocin 8, gmina Cedry Wielkie. Będzie dostępna jeszcze jakiś czas do zwiedzania. Zainteresowanych proszę o umawianie się w biurze ŻOKiS w Cedrach Wielkich lub pod nr tel. 58 683 66 35 (biuro czynne w dni powszednie od godz. 10:00 do 18:00).
środa, 3 maja 2017

Stara Wisła (Alt Weichsel)

Stara Wisła to wieś położona administracyjnie w gminie Miłoradz w powiecie malborskim w woj. pomorskim, natomiast geograficznie - na obszarze Wielkich Żuław Malborskich. 

Wieś wzmiankowana w 1338 r. [2] Prawdopodobnie po raz pierwszy wieś została wymieniona w dokumencie lokacyjnym pobliskiego Lisewa z 29 maja 1316 roku [1]. 

Pierwotny układ przestrzenny: wieś ulicowo-placowa [2]. Obecny układ przestrzenny wsi: ulicówka z obustronną zabudową drogi. 

W południowej części wsi zachowały się pozostałości cmentarza, prawdopodobnie ewangelickiego. Nie należy się sugerować ustawioną w pobliżu tablicą informującą, że jest to dawny cmentarz mennonicki. Nie natrafiono na źródła historyczne potwierdzające istnienie cmentarza mennonickiego w miejscowości Stara Wisła. Na cmentarzu zachowała się jedna stela, kilka obramowań grobów i połamane fragmenty nagrobków. Dawny cmentarz rozdziela droga do posesji. Naprzeciwko cmentarza znajduje się drewniany dom zbudowany pod koniec XVIII w. jako dom podcieniowy. Podcień został rozebrany po 1945 r. 

Źródła: 
1) Wojciech Zawadzki, Parafia Kończewice w świetle XIX- i XX-wiecznych protokołów wizytacyjnych, Studia Elbląskie 2009, t. 10, 47-78. 
2) Bogna Lipińska, Żuławy Wiślane - ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu, Stowarzyszenie Żuławy, Nowy Dwór Gdański 2011.
3) www.dawnytczew.pl