środa, 3 maja 2017

Stara Wisła (Alt Weichsel)

Stara Wisła to wieś położona administracyjnie w gminie Miłoradz w powiecie malborskim w woj. pomorskim, natomiast geograficznie - na obszarze Wielkich Żuław Malborskich. 

Wieś wzmiankowana w 1338 r. [2] Prawdopodobnie po raz pierwszy wieś została wymieniona w dokumencie lokacyjnym pobliskiego Lisewa z 29 maja 1316 roku [1]. 

Pierwotny układ przestrzenny: wieś ulicowo-placowa [2]. Obecny układ przestrzenny wsi: ulicówka z obustronną zabudową drogi. 

W południowej części wsi zachowały się pozostałości cmentarza, prawdopodobnie ewangelickiego. Nie należy się sugerować ustawioną w pobliżu tablicą informującą, że jest to dawny cmentarz mennonicki. Nie natrafiono na źródła historyczne potwierdzające istnienie cmentarza mennonickiego w miejscowości Stara Wisła. Na cmentarzu zachowała się jedna stela, kilka obramowań grobów i połamane fragmenty nagrobków. Dawny cmentarz rozdziela droga do posesji. Naprzeciwko cmentarza znajduje się drewniany dom zbudowany pod koniec XVIII w. jako dom podcieniowy. Podcień został rozebrany po 1945 r. 

Źródła: 
1) Wojciech Zawadzki, Parafia Kończewice w świetle XIX- i XX-wiecznych protokołów wizytacyjnych, Studia Elbląskie 2009, t. 10, 47-78. 
2) Bogna Lipińska, Żuławy Wiślane - ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu, Stowarzyszenie Żuławy, Nowy Dwór Gdański 2011.
3) www.dawnytczew.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz