wtorek, 14 kwietnia 2015

Trutnowy (Trutenau) c.d. (1)Fragment mapy topograficznej wydanej w 1940 r. pochodzi ze strony Archiwalne mapy Pomorza Gdańskiego www.mapy.eksploracja.pl 


O wsi i domu podcieniowym pisałam już we wcześniejszym poście kliknij tutaj => Trutnowy (Trutenau).

*   *   *

Tym razem kilka słów o innych obiektach.

Na zdjęciu na pierwszym planie widoczny jest budynek szkoły, a w głębi kościół z nieistniejącą dziś wieżą oraz po prawej stronie mansardowy dach plebanii. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w drugiej połowie lat 30-tych XX w.
Źródło: Viktor Zirkwitz, Das Dorf um Danzig, Danzig 1940.

1) Kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła z XIV w.

Kościół był wielokrotnie remontowany, ale do dnia dzisiejszego zachował gotycki charakter. Widoczna na zdjęciu archiwalnym drewniana wieża kościoła została rozebrana w 1945 r. i niestety nie odbudowano jej.

Widok od strony południowo-wschodniej. Zdjęcie wykonane w sierpniu 2006 r.

Wejście od strony prezbiterium. Zdjęcie wykonane we wrześniu 2014 r.

Wejście główne - od strony nieistniejącej wieży (wrzesień 2014 r.)

Na ścianie wschodniej nad wejściem do prezbiterium zachował się kamienny kartusz z herbem Gdańska i datą 1687, będący świadectwem przynależności wsi Trutnowy do Gdańska. Po lewej stronie drzwi wmurowano znak wielkiej wody, na pamiątkę tragicznej powodzi, która zalała wieś w dniach 10-13 kwietnia 1829 roku.

2) Cmentarz parafialny z XIV w.

Przykościelny ewangelicki cmentarz parafialny założono w XIV wielu. Obecnie jest w zasadzie nieczynny od 1946 roku. W zasadzie, ponieważ wyjątek stanowi pochówek proboszcza w 2002 roku. Istniejące obecnie ogrodzenie cmentarza zostało wykonane przez firmę Gebr. Heyking Fabrik für Eisenkonstruktionen, której siedziba mieściła się w Gdańsku przy ul. Altstädtischer Graben 17-18 (dzisiaj ul. Podwale Staromiejskie).


Jest i współczesna mogiła proboszcza....
3) Barokowa plebania z 1728 r.

Budynek plebanii był remontowany w latach 1978-79. Wewnątrz zachował się pierwotny dwutraktowy symetryczny układ pomieszczeń z sienią pośrodku.


Zachowały się barokowe drzwi z okuciami.