sobota, 23 listopada 2013

Chrystkowo - zagroda olęderska

Wieś Chrystkowo położona jest w gminie Świecie w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. Wprawdzie wieś leży w Dolinie Dolnej Wisły, a zatem znajduje się poza obszarem Żuław Wiślanych, jednak również na tych terenach można znaleźć ślady osadnictwa olęderskiego.

Pierwsze wzmianki dotyczące wsi Chrystkowo pochodzą z XV wieku. Osadnictwo mennonickie na tych terenach datuje się od XVI w. Pierwotny układ wsi: rzędówka, charakteryzująca się luźną zabudową wzdłuż drogi z pasowym układem pól.

We wsi do dnia dzisiejszego zachowała się zagroda olęderska, którą obecnie stanowi drewniany dom podcieniowy pochodzący z 1770 roku, suszarnia owoców, niewielki budynek mieszkalny i obora. Najcenniejszym obiektem jest drewniany dom z obszerną wystawką, od strony południowej wspartą na pięciu zdobionych słupach. Dom zbudowany jest w konstrukcji wieńcowej na podmurówce kamienno-ceglanej. Pierwotnie od strony zachodniej do budynku przylegała obora i stodoła, tworząc typową olęderską zespoloną zagrodę liniową. Ściana zachodnia domu podcieniowego o konstrukcji szkieletowej odeskowanej powstała po rozebraniu obory. W obrębie podwórza od strony zachodniej znajdowała się wolnostojąca stodoła o dwóch klepiskach, po stronie północnej stał spichlerz z wozownią i suszarnią owoców, a od strony południowej znajdowała się druga obora. Obecnie na miejscu pierwotnej obory usytuowany jest budynek mieszkalny, obok którego znajduje się murowany z cegły budynek nowej obory pochodzący z końca XIX wieku. W oborze zachował się oryginalny system pochylni, po których podczas powodzi wprowadzano zwierzęta na wyższe kondygnacje.

Układ funkcjonalno-przestrzenny domu podcieniowego podlegał licznym zmianom. Zachował się podział dwutraktowy z wejściami w ścianie południowej, północnej i zachodniej. Pierwotnie wejście w ścianie północnej i południowej prowadziło do skomunikowanych ze sobą sieni. Reprezentacyjna sień w trakcie południowym prowadziła do głównej izby po stronie wschodniej oraz mniejszej izby od strony obory. Trakt północny składał się z sieni skomunikowanej z podwórzem, komory od strony obory oraz pomieszczenia kuchni. Z czasem sień północną zamieniono w pomieszczenie kuchenne i zmniejszono do niej wejście. Po roku 1945 zamurowano przejście pomiędzy sieniami, a główną izbę podzielono na dwa mniejsze pomieszczenia. Wewnątrz budynku zachowały się drzwi kuchenne konstrukcji ramowo-płycinowej o ozdobnie wyciętych krawędziach płycin. Do dnia dzisiejszego zachował się oryginalny komin butelkowy z XVIII wieku wraz z wędzarnią zlokalizowaną na poddaszu. Na jednej z belek stropowych zachował się napis wykonany ołówkiem "6 Pferde 6 Kühe 3 Ferkel ertrunken 1888 7 Fuß Wasser in Stall 29 Fuß hoch (6 koni, 6 krów, 3 prosiaki utopiło się podczas powodzi w 1888 r. 7 stóp wody w oborze, 29 stóp wody na Wiśle)”.

Zagroda w Chrystkowie jest najstarszym zachowanym przykładem budownictwa olęderskiego na terenie Doliny Dolnej Wisły. Od 1996 roku stanowi ośrodek muzealno-dydaktyczny Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Na jej terenie znajdują się sady oryginalnych odmian jabłoni, takich jak ananasówka, antonówka-śmietankówka, borowinka, bursztynówka, cytrynówka, gołąbek, koralik, maślak, rajskie jabłuszko i wiele innych. Wewnątrz domu podcieniowego znajduje się ekspozycja sprzętów gospodarstwa domowego oraz resztek nagrobków mennonickich, uratowanych z niszczejących cmentarzy. Cyklicznie organizowane są różne imprezy okolicznościowe, m.in. weekendy z mennonitami.

Na terenie zagrody znajduje się gospodarstwo agroturystyczne, które szczyci się m.in. kuchnią z daniami regionalnymi i herbatą parzoną z ziół rosnących w ogrodzie (więcej: www.chrystkowo.eu).

Źródła:
1) Maciej Prarat, Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska, Muzeum Etnograficzne, Toruń 2012.
2) Maciej Prarat, Olęderska zagroda, Spotkania z zabytkami nr 5, 2009.

 


wtorek, 19 listopada 2013

Trutnowy (Trutenau)

Trutnowy - wieś w gminie Cedry Wielkie w powiecie gdańskim w województwie pomorskim. Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1308 roku, kiedy to Władysław Łokietek nadał ją synom kasztelana gdańskiego Unisława - Jakubowi kasztelanowi tczewskiemu i Janowi podkomorzemu tczewskiemu. W roku 1310 wieś przeszła na własność komturii gdańskiej Zakonu Krzyżackiego. W latach 1454-1793 i 1807-1814 stanowiła własność miasta Gdańska, a w latach 1793-1807 i 1814-1919 - własność skarbu pruskiego. Pierwotny plan wsi - ulicówka. Pierwotna funkcja - wieś kmieca.

Najważniejsze zabytki:
1) Kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła, wzmiankowany w 1334 r, gotycki, orientowany. W latach 1580-1945 ewangelicki, z prawem patronatu miasta Gdańska. Od 1946 r. rzymskokatolicki. Kościół jest usytuowany w środku wsi.
2) Plebania barokowa, pochodząca z 1728 roku, remontowana w latach 1978-79. Zbudowana na planie prostokąta, parterowa z podpiwniczeniem. Zachowany pierwotny układ wnętrza.
3) Dom mieszkalny zbudowany w 1848 r. parterowy z piętrem na dachu. Budynek o konstrukcji zrębowej, dach mansardowy z lukarnami. Drzwi frontowe klasycystyczne. Wnętrze przebudowane.
4) Dom podcieniowy zbudowany w 1720 roku dla Georga Basenera przez Petera Lettahn. Remontowany w latach 1933-34 i w 1958 r. Od początku lat 80 XX w. własność prywatna. Budynek wsparty jest on na ośmiu słupach z dekoracyjnymi mieczami. Piętro i dwa szczyty mają konstrukcję szkieletową o ozdobnym układzie belek. Zachował się pierwotny układ wnętrza z wielką sienią i piętrową galerią oraz liczne barokowe detale wyposażenia wnętrza.
 

Źródła:
1) Barbara Ról, Iwona Strzelecka: Katalog Zabytków Sztuki, Województwo Gdańskie, Pruszcz Gdański i okolice, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.
2) Bogna Lipińska, Żuławy Wiślane - ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu, Gdańsk 2011.


sobota, 9 listopada 2013

Koźliny (Kösslin, Güttland)

Koźliny to wieś położona w południowej części Żuław Gdańskich, przy drodze ze Steblewa do Tczewa, administracyjnie w gminie Suchy Dąb w powiecie gdańskim w województwie pomorskim. Pierwszy historyczny zapis o wsi pochodzi z 1198 r. i mówi o przekazaniu joannitom z Lubiszewa dziesięciny z pól wsi Jetland. Pierwotnie istniały rozdzielone rzeką Motławą dwie osady: Kösslin, posiadająca krzyżacki dokument lokacyjny z 1353 roku i Jetlun (Jetland, Jetlin), późniejsze Güttland, wymieniane w 1373 roku w związku z nadaniem ziemi Janowi Leszczschkaw. Do XVII w. wieś była określana podwójną nazwą, chociaż administracyjnie stanowiła jeden organizm. Od około 1310 roku była własnością krzyżacką komturii gdańskiej, w latach 1454-1793 oraz 1807-1814 stanowiła własność miasta Gdańska, a w latach 1793-1807 i 1814-1919 własność skarbu pruskiego. W roku 1919 wieś weszła w terytorium Wolnego Miasta Gdańska. Po drugiej wojnie światowej Koźliny znalazły się w granicach Rzeczypospolitej.
Wieś kmieca, pierwotnie na planie owalnicowym. Zabytki: wzniesiony w połowie XIV wieku w stylu gotyckim kościół o wnętrzu barokowym, ryglowy spichlerz z początku XIX wieku oraz domy mieszkalne z XVIII/XIX wieku.
Kościół gotycko–barokowy orientowany pw. Matki Boskiej Różańcowej został wzniesiony w połowie XIV wieku. Od drugiej połowy XVI wieku do 1945 roku był świątynią ewangelicką. W latach 1684-1686 dobudowano nawę oraz wieżę pokrytą blachą, w górnej części o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą z chorągiewką na szczycie z herbem Gdańska i datą 1686. Z 1686 roku pochodzi także znajdujący się nad wejściem kamienny herb Gdańska. Ołtarz główny manierystyczny, pozostałe wyposażenie wnętrza łącznie z prospektem organowym – barokowe. W świątyni znajduje się obraz z przełomu XVI i XVII wieku, namalowany w kręgu Vredemana de Vries, „Faryzeusz i celnik w świątyni”. Dzwon na wieży kościelnej pochodzi z 1684 roku.
Zachowany do dnia dzisiejszego spichlerz pochodzi z XVIII wieku. Budynek jest dwukondygnacyjny, konstrukcji szkieletowej o regularnym szachulcowym układzie belek, wypełnienia ceglane, otynkowane. Dach dwuspadowy, kryty holenderką.
Podczas pierwszej wojny polsko-szwedzkiej w Koźlinach nocował z 19 na 20 sierpnia 1626 roku król szwedzki Gustaw II Adolf. W 1656 roku miał tu swoją kwaterę główną szwedzki generał Wirtz.
Z Koźlin pochodził Max Halbe (04.10.1865-30.11.1944) ceniony pisarz i dramaturg niemiecki, honorowy obywatel Gdańska i Malborka.

Źródła:
1) Barbara Ról, Iwona Strzelecka: Katalog Zabytków Sztuki, Województwo Gdańskie, Pruszcz Gdański i okolice, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.
2) Wiesława Wolińska: Z kart historii wsi Koźliny, Serwis Internetowy Szkoły Podstawowej im. Księdza Prałata Józefa Waląga w Koźlinach (http:// http://www.spkozliny.pl/

Data wykonania fotografii nieznana.
Źródło: http://lestat.salon24.pl/229823,kozliny-kosciol-widok-z-zewnatrz