sobota, 14 grudnia 2013

Kiezmark (Käsemark)

Wieś położona w gminie Cedry Wielkie w powiecie gdańskim w województwie pomorskim, na terenie Żuław Gdańskich w pobliżu rozgałęzienia Wisły na odnogę gdańską i elbląską.

Lokowana na prawie chełmińskim w 1349 r. pod nazwą Liebenwald przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Heinricha Dusemera von Arfberg.

Pierwotny układ wsi był owalnicowy. Po zniszczeniu w roku 1540 wieś została odbudowana jako ulicówka.

Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, orientowany, barokowy, konstrukcji szkieletowej, zbudowany w 1727 r. O pierwszym proboszczu w Kiezmarku wspominają już źródła z 1349 roku, natomiast budowa kościoła wzmiankowana jest w latach 1592 i 1653. Prawdopodobnie daty te odnoszą się do odbudowy kościoła po zniszczeniach wojennych w wieku XVI i XVII. Kościół był remontowany w 1930 r., w latach 1971-72 oraz 2006-2011. Na wieży pod okapem znajdują się metalowe tarcze zegara mechanicznego z XIX w., a od strony południowej - dwa zegary słoneczne: drewniany z początku XIX w. oraz kamienny z datą 1653. Hełm wieży kryty blachą, zwieńczony szpicem z gałką i chorągiewka z datą 1772.

Wewnątrz zachowało się całe manierystyczne i barokowe wyposażenie.

Źródło:
1) Barbara Ról, Iwona Strzelecka: Katalog Zabytków Sztuki, Województwo Gdańskie, Pruszcz Gdański i okolice, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.

Zdjęcie po lewej pochodzi z 2006 r., zdjęcie po prawej - z 2012 r.