niedziela, 20 października 2013

Cedry Wielkie (Groß Zünder)

Cedry Wielkie to wieś położona w gminie Cedry Wielkie, w powiecie gdańskim, w województwie pomorskim, na obszarze Żuław Gdańskich. Wieś lokowana na prawie chełmińskim przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Heinricha Dusemera von Arffberg w 1350r. (nadanie praw istniejącej wcześniej osadzie). Przywilej lokacyjny potwierdził w 1353 r. kolejny Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Winrich von Kniprode. Wieś liczyła wówczas 60 włók. Układ przestrzenny wsi: ulicowo-placowa, pierwotna funkcja: wieś kmieca. Krajobraz kulturowy w znacznej części został zachowany do chwili obecnej. Wieś posiada czytelny układ przestrzenny z odbudowanym kościołem gotyckim w centrum.

Źródło:
1) Bogna Lipińska, Żuławy Wiślane - ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu, Gdańsk 2011.

Gotycki kościół p.w. Św. Aniołów Stróżów. Zbudowany w połowie XIV w. W XV w. dobudowano dwie nawy boczne i wieżę. Kościół został spalony w 1946 roku. Odbudowano go w latach 80-tych XX w.
Archiwalna fotografia po lewej została wykonana w latach 30-tych XX w. (Źródło: www.momente-im-werder.net).

Dom nr 68 (obecnie przy ul. Pionierów Żuław 52), pochodzący z pierwszej połowy XIX w.
Data wykonania fotografii: lata 70-te XX w. Autor: S. Stępniewski. Źródło: http://fotopolska.eu/